Bij ons Buiten

Leven in verbinding,

Dichtbij onze natuur

benieuwd naar wat wij voor onze omgeving kunnen betekenen?

Wij zijn vereniging Bij ons Buiten

Leven in verbinding met elkaar, de natuur en de samenleving om ons heen. In deze visie hebben wij elkaar gevonden. Klein, minimalistisch, ecologisch en duurzaam wonen in een klein huis is de manier waarop we daar invulling aan willen geven. ‘Minder huis’ en minder spullen betekent minder afleiding, bewuster leven en daardoor als vanzelf je footprint verkleinen.

Een plek voor deze woondroom: de mogelijkheden

Wonen in een klein en duurzaam huis kan niet zomaar overal. Het moet passen binnen landelijke en lokale regelgeving. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Permanent of tijdelijk, met een bijdrage aan de omgeving. De mogelijkheden bespreken we graag met grondeigenaren, projectontwikkelaars of gemeenten in de omgeving van Amersfoort.

Waar staan wij voor

Duurzaamheid

We maken duurzame keuzes qua wonen en dagelijks leven, bewust van onze footprint. We hechten grote waarde aan duurzame onderlinge relaties, aan verbinding met elkaar.

Natuur

We wonen graag in een natuurlijke omgeving, dragen bij aan het herstel, onderhoud en behoud ervan en zien het belang van goed zijn voor de wereld om ons heen.

Vrijheid & Verbinding

We respecteren elkaars en andermans vrijheid om zelfstandige keuzes te maken. We kijken naar elkaar om en laten elkaar vrij in ieders behoefte.

Klein leven is meer dan wonen.

Wij zien kansen voor

Voedselbossen

Voedselbossen en klein duurzaam wonen vormen een prachtige combinatie. In een voedselbos werken Bomen, klimplanten, struiken, kruiden, bodembedekkers en paddenstoelen samen als één systeem, bemesting of gewasbescherming is daardoor niet nodig. Na zeven jaar onderhoudt het systeem zichzelf. Tot die tijd is het kwetsbaar en zijn vaste beheerders die dicht in de buurt zijn hard nodig. Leden van Bij ons Buiten zijn op andere plekken in Nederland al met dit concept bezig.

Energietransitie

In 2050 willen we in Nederland klimaatneutraal zijn. Dat vraagt een verandering van ons energiesysteem. Enkele van onze leden werken dagelijks aan het dichterbij brengen van dit doel. Tiny Houses zijn energiezuinig. En we zien mogelijkheden voor een energie-collectief met de wijk. Een buurtbatterij of samen zonnepanelen realiseren. Samen kiezen we voor slimme, duurzame oplossingen in onze energie-voorziening.

Sociaal wonen

Wonen in een klein huisje betekent bewust leven, in verbinding. Wat heb je zelf minimaal nodig en wat deel je met elkaar? Samen verantwoordelijk zijn voor de zaken die je deelt betekent ook oog hebben voor elkaar. Je bent verantwoordelijk voor jezelf met de steun en zorg voor elkaar en de mensen in de groep.

Natuureducatie

Wonen op een klein oppervlak, met alleen de spullen waar je echt blij van wordt. Leven met de kleinst mogelijke impact op de natuur terwijl je zorgt voor je omgeving.

Wat krijg je daarvoor terug? Hoeveel comfort heb je nodig? Hoe kom je daar en hoe werkt dat in de praktijk? En wat is jouw voetafdruk op je omgeving? Dit zijn een aantal vragen die we graag beantwoorden op scholen of binnen organisaties.

Circulaire Economie

Veel gemeenten hebben de wens om CO2- of energie neutraal te worden of zelfs compleet circulair.

Terugwinning (van energie of grondstoffen) en hergebruik zijn al goede stappen. Maar de grootste winst is hoger op de ladder te behalen: Verminderen van gebruik en circulaire systemen ontwerpen, zodat je geen afval hebt, en zo veel mogelijk hergebruikt. Deze uitgangspunten zitten diep geworteld in klein en duurzaam leven. We vertellen hier graag meer over.

Everything that lives,

lives not alone,

nor for itself.

William Blake

Wat zeggen anderen over ons

Den Treek-Henschoten

Samen met Verenging Tiny Waterloo heeft Landgoed Den Treek – Henschoten N.V. plannen ontwikkeld voor de realisatie van tiny houses op Landgoed Den Treek – …