Van droom onderweg naar realiteit deel 2

Zoals gezegd in de blog van Carry komen Tiny Houses eigenlijk niet echt in onze zoektocht voor. Totdat een vriend van ons op vertelde dat hij binnenkort een vergadering zou hebben met een groep mensen die bezig waren met een locatie voor tiny houses in Leusden. Dit was uiteraard Tiny Waterloo. 

Ontluikend enthousiasme en de start van de vereniging.

    Tot de dag van de eerste vergadering waren wij vooral bezig met uitzoeken of er mogelijkheden waren om met een kleine groep mensen iets te kopen en dit om te dopen tot een kleine woongemeenschap. De eerste verkennende gesprekken hadden we net gehad.

    Toen het licht op Waterloo scheen waren we verkocht. Dit was een kans die we niet konden laten liggen. Het weekend na de eerste vergadering over Waterloo zijn we met onze vrienden langs de randen van het terrein gelopen. We wisten het allemaal. Het terrein was prachtig, met een ligging langs Landgoed Den Treek een prachtige uitvalsbasis voor vele wandelingen in de natuur.

    Naarmate de tijd vorderde werd ons enthousiasme groter en na een positieve kennismaking met de rentmeester van het landgoed leek een samenwerking om dit prachtige stuk natuur met veel achterstallig onderhoud om te toveren tot ons woonparadijs steeds realistischer.

    Zodoende grote stappen gezet om een vereniging neer te zetten. Deze vereniging zou gaan dienen als rechtspersoon in overleg met de vele instanties waar we mee te maken zouden gaan krijgen. Was de groep in de eerste instantie 45 personen, uiteindelijk kozen 14 huishoudens ervoor om de vereniging te starten. De opstartkosten werden met elkaar gedragen en de bijbehorende structuur met elkaar opgezet middels statuten en huishoudelijk reglement.

    We zijn inmiddels een veiling van Rijksvastgoed verder en een serie gesprekken met de rentmeester over hoe alles vorm gegeven zou worden. Tiny Waterloo, onze vereniging, mocht op het terrein kamperen met haar toekomstige bewoners. Samen met Den Treek zouden we gaan zorgen voor het onderhoud van de natuur op het terrein!

De plannen voor het natuurbeheer

De prikkeldraad hekwerken zouden we verwijderen en vervangen door natuurwallen. Om de buurtbewoners zoveel mogelijk privé te gunnen zouden we kijken of er een andere toegangsweg naar het terrein mogelijk was. Huisjes zouden op geruime afstand van de huidige bebouwing zo onopvallend mogelijk in de natuur geplaatst worden om de dieren op het terrein zo min mogelijk te storen.   

Vanaf het moment dat we het terrein op mochten in februari 2019 zijn we gestart met de uitvoer het natuurbeheerplan. Dit hield in dat er vogelkers klein werd gemaakt en klein moest worden gehouden om ruimte te geven aan inheemse flora. Andere uitheemse soorten zoals de Amerikaanse Eik zouden ook plaats maken. Hiervoor was een 5 jarenplan opgesteld om het terrein weer een prachtige plek te maken met ruimte voor diversiteit in zowel flora als fauna.

De eerste natuurdag op Tiny Waterloo

    Ondertussen leken onze kansen om onze droom te realiseren alleen maar groter te worden. Vanuit het college van de gemeente Leusden kwamen positieve geluiden onze kant op. Ons enthousiasme groeide en vanaf april zetten we met een aantal anderen onze tent op het terrein om alvast zoveel mogelijk te kunnen genieten van “ons” Tiny Waterloo. Het enige dat onze droom nog in de weg zou kunnen staan was een de stemming in de gemeenteraad, maar dit leek slechts een formaliteit.

De stemming in de gemeenteraad

    Echter naarmate de datum van de stemming naderde kwamen er ook meer geluiden vanuit de buurt. Buurtbewoners die zich zorgen maakten over wat er in hun achtertuin ging gebeuren. Stappen vanuit de vereniging om in contact te komen voor een toelichting van onze plannen waren eerder door de buurtbewoners afgewezen. Wij hielden ons aan de vraag om zo min mogelijk naar buiten te treden. Toen buurtbewoners in de lokale kranten een offensief starten om onze plannen te stoppen, hebben we ons als vereniging mild opgesteld met vooral begrip voor de situatie van de buurtbewoners.

Op de avond van de stemming in de gemeenteraad (een stemming over een voorstel of bewoning op Waterloo mogelijk was) waren we vooraf positief gestemd. Buurtbewoners waren ook aanwezig en er was een beleefde spanning tussen beide partijen. De stemming over onze aanvraag (via de wethouder) aan de raad om mee te werken aan een proces waardoor bewoning van Waterloo was niet het eerste punt op de agenda. Gespannen wachtten we af wat er ging komen. Toen het onderwerp ter tafel kwam bleek al vrij snel dat er meerdere politieke partijen niet gecharmeerd waren van onze plannen. De stemming was resoluut tegen. Helaas werd ook een aangepast voorstel van GroenLinks en PvdA gesteund door ChristenUnie resoluut verworpen.

De toekomst

    Onze plannen lagen in duigen… Hoe heeft dit kunnen gebeuren, we stonden er zo goed voor. Moeten we nog een tegenzet doen bij de gemeente of niet? Na beraad binnen de vereniging en overleg met de rentmeester en wethouder hebben we besloten om dit niet te doen. Het terrein bleef voor ons kampeerterrein, een terrein waar we gedurende de zomer dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Met veel plezier hebben we dagen en avonden doorgebracht met mensen waarmee we een nog hechtere band hebben opgebouwd voor de toekomst.

    Jammer genoeg dus geen Waterloo, maar onze plannen zijn er nog dus mocht er bij jou om de hoek nog een mooi stuk grond zijn dan houden wij ons aanbevolen!