Buitenvrienden

Als vereniging Bij ons Buiten hechten we grote waarde aan de verbinding met de samenleving om ons heen. Hoewel we hard werken om een plekje voor onze groep te realiseren, geloven we niet in ‘voor onszelf houden’. Door te delen met anderen in onze rijkdom en anderen te laten delen met ons, komt iedereen een stukje verder. We geloven niet in concurrentie, maar in samen ontdekken, samen realiseren en elkaar helpen om dromen te verwezenlijken.

Zo is ook het idee van ‘Buitenvrienden’ ontstaan. We hopen hiermee een smeltkroes van ideeën te verwezenlijken, waarmee iedereen weer verder komt op zijn eigen pad en dichter bij zijn doel. We willen een inspiratiebron zijn voor anderen en ons door anderen laten inspireren!

Wij zijn op zoek naar mensen uit onze directe of indirecte omgeving, die klein en duurzaam leven in het algemeen en Bij ons Buiten in het bijzonder een warm hart toe dragen. Dit kunnen zijn familie van verenigingsleden, vrienden, mensen van de wachtlijst, mensen die zelf elders duurzaam of klein leven of gewoon geïnteresseerden.

Wat kan je als Buitenvriend van ons verwachten?

Twee keer per jaar organiseren we voor onze vrienden een bijeenkomst of brengen we een nieuwsbrief uit. Hierin brengen wij onze vrienden op de hoogte van de ontwikkelingen, delen we onze opgedane kennis en ervaring of vragen we input voor onze te ondernemen stappen.

Elke bijeenkomst gaan we aan de slag met elkaar. Dit kan zijn in het uitwerken van een vraagstuk of in de vorm van ‘handen uit de mouwen’.

Om deze bijeenkomsten en nieuwsbrief te kunnen realiseren, vragen wij een jaarlijkse bijdragen van €25,- per persoon.

Meld je aan als Buitenvriend